خدمات ما

با توجه به گستره علم و تولید روز افزون محصولات که در برگیرنده تعدد شرکتهای تولیدی و مصرف کنندگان گوناگون می باشد، مکانیزمهای تولید جزو مهمترین اساس همگام با صنعت محسوب گردیده است. از آنجایی که دقت در حسن انجام کلیه عوامل مؤثر تولید، دستیابی به کیفیت مورد انتظار مشتری می باشد می بایستی به روشهای تولید توجه زیادی نمود. شرکت فولاد سازه در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید ٬ زمینه اصلی فعالیت و خدمات شرکت عبارت است از :

طراحی ، ساخت و نصب انواع :

دانلود کاتالوگ ما